Mat för livet-mässan och väskor: Senaste uppdateringarna och riktlinjerna

För närvarande råder det ett väskförbud vid olika evenemang på grund av det rådande säkerhetsläget. Vi förstår att det kan vara en källa till oro och förvirring för många, och därför vill vi klargöra vår ståndpunkt angående väskor på Mat för livet-mässan.

På Mat för livet-mässan är det tillåtet att medföra väskor, inklusive dramaten-väskor, eftersom den nuvarande lagen om väskförbud inte gäller för mässor. Det är viktigt att notera att lagar och förordningar kan ändras över tid, och vi uppmanar våra besökare att hålla sig uppdaterade genom att följa våra officiella kommunikationskanaler och besöka vår hemsida regelbundet.

För att få mer information om väskförbud och de aktuella reglerna kan du besöka polisens hemsida, där de har publicerat information om beslutet angående det totala väskförbudet på idrottsevenemang: Länk till polisens hemsida.