Vi vet att många av er saknar vissa utställare som brukar vara med på den fysiska mässa.

I förberedelserna till denna digitala mässa har alla utställare från 2019 och fler fått förfrågan att vara med. Många har avstått på grund av vissa tekniska begränsningar men också för att de tycker den fysiska mässan är ett bättre forum då de kan träffa er alla besökare. De hälsar att de hoppas kunna vara med 2021 när vi förhoppningsvis kan ses på den fysiska mässan igen. Tills dess gör vi det bästa av situationen och stöttar de utställare som deltar i år!